צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה עמוד 706

מטרת צו הרחבה לדמי נסיעה: להבטיח שהעובד יקבל חזרה את עלות הנסיעות ששולמו לצורך מקום העבודה. העיקרון הוא להעמיד את העובד על החזר הוצאות הנסיעה בפועל מבלי שהעובד התעשר והדבר יהיה לנטל כבד על המעביד. בצו הרחבה יש לשים לב לעקרונות הבאים:

1 . נכון ל 01.12.2012 דמי נסיעה ליום עבודה הנו 25.20 יום עבודה- הנו לפי סעיף 3 הנו יום שהעובד נוכח בפועל ומקבל שכר עבור יום זה קרי, קיים עבורו נוכחות משעה עד שעה.

2. זקוק – "כל עובד הזקוק לתחבורה" בפסיקה נקבע כי "המרחק הסביר" שממנו על מעביד לשלם נסיעה עומד על 500 מטר ומעלה ( עד מרחק זה מצופה על העובד להגיע בכוחות עצמו).אם זאת במילה זקוק יש להתייחס גם למצבו הפיזי של העובד כדוגמת נכה יהיה זקוק להוצאות נסיעה בהתאם לצורך הפיזי שלו.

לדוגמא יוסי גר 800 מטר ממקום העבודה בכל יום מגיע עם האופנים למקום העבודה מעבידו לא שילם לו החזר הוצאות נסיעה היות ויודע שיוסי מגיע עם אופנים . יוסי פנה למעבידו שלא נתן לו בתלוש העבודה החזר הוצאות נסיעה מעבידו טען שהוא לא צריך היות וגר קרוב ובא עם אופניו לעבודה מי מהם צודק?

לפי הפסיקה היה והמרחק בין עבודה למקום המגורים הנו 500 מטר ומעלה אזי המעביד מחויב בהוצאות נסיעה ולכן יוסי צודק.

3. הוצאות הנסיעה יהיו לפי המחיר המוזל כאשר המקסימום שעל המעביד לשלם הנו 25.20 . מחיר נסיעה באוטובוס לכיוון אחד עולה 6 ₪ לשתי כיוונים 12 ₪ ישולם לפי 12 ₪ ליום (נמוך מ 25.20). קיימים כיום מספר אופציות לתשלום נסיעות לעובד כגון : "חופשי יומי" , "חודשי חופשי" ולכן על חשב השכר לבצע השוואה לפי ימי עבודה בפועל של העובד מהי החלופה הזולה ביותר. לדוגמא עובד עבד 16 ימי עבודה בפועל עלות נסיעה לכל כיוון 6.80 ,עלות חופשי יומי 12 ₪ חופשי חודשי 220 ₪ מהי החלופה הזולה ביותר למעביד שעומדת בהוראות צו הרחבה שעל המעביד לשלם לעובד כהוצאות נסיעה לעובד?

לפי חוק 25.20 * 16 = 403.2 לפי חופשי יומי 12*16=192 לפי חופשי חודשי 200 ₪ לפי נסיעה רגילה13.6*16=217.6 לכן ניקח לפי חופשי יומי .

עם זאת קיימת מגבלה ?

4 . אם עובד זקוק ליותר מאמצעי תחבורה אחד? לפי סעיף 5 בצו הרחה אנו למדים שהיה והתקיימו שני תנאים מצטברים הבאים

1 חייב לנסוע באוטובוס השני שלוש תחנות עירוניות נוספות 2 סך התשלום עבור תחבורה ליום לא יעלה על 25.20 .

5 . מי שמוסע למקום העבודה ע"י מעבידו לא ישולם לו החזר הוצאות נסיעה

6. מי שמוסע בכיוון אחד ע"י מעבידו בכיוון אחד יהיה זכאי עד למחצית מ 25.20 קרי, 12.6

7 עובד הנעדר מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה כדוגמת חופשה , מחלה וכו'

המידע המשפטי המוגש, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, כאמור, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. יעל שכר ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.

 
חידושים בתוכנות ושירותי שכר
[לידיעה המלאה]
חשבות שכר 2019!!!
לקראת שנת המס 2019 אנו קולטים לקוחות חדשים לחשבות שכר
[לידיעה המלאה]
רשת קמעונאית מובילה בתחום האופנה בחרו ביעל שכר
יעל שכר נבחרה להכנת והפקת תלושי שכר וחשבות שכר
[לידיעה המלאה]
חשבות שכר במיקור חוץ יתרונות
חשבות שכר במיקור חוץ היתרונות שלך כמעסיק
[לידיעה המלאה]
דלק ישראל בחרו ביעל שכר לכתיבת RFP
קבוצת דלק ישראל בחרו ביעל שכר לכתיבת RFP
ובחינת ספק להטמעת מערכות משאבי אנוש
[לידיעה המלאה]
פאלאס תל אביב בחרו ביעל שכר לליווי והטמעת מערכת שכר..
עלו לאוויר בהצלחה מערכות שכר ונוכחות
[לידיעה המלאה]
יונילינק בחרו ביעל שכר ליווי והטמעה מערכות שכר...
עלה לאוויר מערכת שכר ונוכחות
[לידיעה המלאה]
אלדו בחרו ביעל שכר ליווי והטמעה מערכות שכר ,נוכחות ...
לידיעה המלאה לחצו כאן
[לידיעה המלאה]