בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך בכפוף לחוק הגברת האכיפה של דיני עבודה.

ב 19.06.2012 נכנס לתוקפו חוק להגברת האכיפה ששם לו למטרה להגביר את האכיפה של זכויות העובדים במקום עבודתם .

החוק אף קבע, כי גם למזמין שירותי כ"א מקבלן יהיה אחריות ישירה לאכיפה ושמירה על זכויות עובדי הקבלן גם אם מזמין השירות אינו המעסיק הישיר של עובדי הקבלן.

נכון להיום קובע החוק, כי אחריות מזמין שירות לעובדי הקבלן תחול ב 3 ענפים שירותים:

1. שמירה ואבטחה

2. ניקיון

3. הסעדה, אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות.

המגמה, להרחיב את האחריות של מזמין שירות בכל הנוגע לשמירה על זכויות עובדי הקבלן בענפי שירותים נוספים.

החוק קבע שמעסיק שמפר את זכויות העובדים יהיה ניתן להטיל עליו עיצומים כספים הנעים בין 5,000 ש"ח ל 35,000 ש"ח בהתאם לסעיפים בחוק הגברת האכיפה להלן לשון החוק.

במידה והליקויים לא יתוקנו על ידי המעסיק גם מזמין שירות שעובדי הקבלן מועסקים על ידו יהיה חשוף לקנסות גבוהים ולתביעה אזרחית מאת עובדי הקבלן.

אם זאת, החוק נתן למזמין שירות הגנה מפני הטלת עיצומים כספים ותביעות במידה ויוכיח שהסתמך על בדיקות תקופתיות של "בודק שכר מוסמך". 

לפרטים נוספים השאר פרטים או צור קשר בטלפון 050-2963983.

אנו ביעל שכר נותנים שירות בודק שכר מוסמך במסגרת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.


למי מתאים שירות בודק שכר מוסמך:

1. מעסיק שצריך ביקורת שכר בארגון.

2. מזמין שירות המעסיק לפחות 4 עובדי קבלן והשירות מחברת הקבלן ניתנה במהלך תקופה בת שישה חודשים לפחות.

3. מזמין שירות המבקש להקנות הגנה מפני עיצומים כספיים ותביעות אזרחיות ופליליות.

4. מעסיק המבקש לבדוק את אופן פעילות מדור שכר ובכך להימנע מחשיפה לתביעות מול עובדיו ורשויות החוק.

חברת יעל שכר עורכת ביקורות שכר בהתאם לחוק להגברת האכיפה לארגונים

גדולים במשק המבקשים לערוך ביקורות שכר פנימיות ולמעסיקים אשר מעסיקים עובדי קבלן.

אנו בעלי ידע רב וניסיון רב בהסכמים קיבוצים, ענפיים ויכולת ניתוח מקצועית של דוחות נוכחות ותלושי שכר.

בכל ביקורת שכר אנו נפיק בעבורכם המלצות שיעזרו לכם כארגון ליישם בפן הניהולי ובמערכות השכר הלכה למעשה.

אם הנך זקוק עוד היום לבודק שכר מוסמך צור עמנו קשר 050-2963983


מה כולל ביקורת של בודק שכר מוסמך:

1. בדיקה של צו הרחבה או הסכם עבודה שחל על מעסיק או מזמין השירות.

2. בדיקת הסכמי עבודה בין מעסיק לעובדיו

3. בדיקת הסכם התקשרות בין מזמין השירות לחברת הקבלן.

4. בדיקת מצבת כח אדם של עובדי הקבלן המועסקים אצל מזמין השירות.

5. איסוף חומרים.

6. בחינת החומרים

7. תשאול

8. תחקור דוחות נוכחות בהתאם לצווי הרחבה , הסכמים קיבוצים וחוקי מגן.

9. תחקור תלושי שכר בהתאם לצווי הרחבה , הסכמים קיבוצים וחוקי מגן.

לאחר איסוף החומרים ובחינתם בכפוף לצווי הרחבה ענפיים , צווי הרחבה כללי במשק וחוקי המגן אנו מפיקים דוח בודק שכר מוסמך בהתאם לחוק להגברת האכיפה.


מה נכלל בדוח "בודק שכר מוסמך":

1. הסעיפים שנבדקו בכפוף לחוק להגברת האכיפה.

2. ההפרות שנמצאו.

3. פעולות לביצוע על מנת לתקן את ההפרות.

4. המלצות הביקורת.

5. דירוג ההפרות בהתאם לחומרתם והעיצום הכספי שמעסיק או מזמין שירות יהיו חשופים במידה והפרות לא יתוקנו.

6. המלצת הביקורת.

היום יותר מתמיד המידע אודות זכויות העובדים זמין בכל עת ויתרה מזאת, משרד הכלכלה אוכף את זכויות העובדים כך שמעסקים אשר אינם פועלים בהתאם לדינים חשופים לתביעות ולעיצומים כספים.

אנו ביעל שכר נעזור לך ליישם הלכה למעשה חוקים ודינים על למנוע חשיפה של המעסיק אל מול העובדים ורשויות החוק. הניסיון שצברנו בביקורת שכר כחשבי שכר בכירים לצד הכרת מערכות השכר על בורים מאפשרים לנו ביקורת שכר רחבה אם עזרה למעסיק איך להימנע מחשיפה ולקבל הגנה בהתאם לחוק הגברת האכיפה.

אם הנך זקוק עוד היום לבודק שכר מוסמך צור עמנו קשר עוד היום.

יעל 050-2963983 
חידושים בתוכנות ושירותי שכר
[לידיעה המלאה]
חשבות שכר 2019!!!
לקראת שנת המס 2019 אנו קולטים לקוחות חדשים לחשבות שכר
[לידיעה המלאה]
רשת קמעונאית מובילה בתחום האופנה בחרו ביעל שכר
יעל שכר נבחרה להכנת והפקת תלושי שכר וחשבות שכר
[לידיעה המלאה]
חשבות שכר במיקור חוץ יתרונות
חשבות שכר במיקור חוץ היתרונות שלך כמעסיק
[לידיעה המלאה]
דלק ישראל בחרו ביעל שכר לכתיבת RFP
קבוצת דלק ישראל בחרו ביעל שכר לכתיבת RFP
ובחינת ספק להטמעת מערכות משאבי אנוש
[לידיעה המלאה]
פאלאס תל אביב בחרו ביעל שכר לליווי והטמעת מערכת שכר..
עלו לאוויר בהצלחה מערכות שכר ונוכחות
[לידיעה המלאה]
יונילינק בחרו ביעל שכר ליווי והטמעה מערכות שכר...
עלה לאוויר מערכת שכר ונוכחות
[לידיעה המלאה]
אלדו בחרו ביעל שכר ליווי והטמעה מערכות שכר ,נוכחות ...
לידיעה המלאה לחצו כאן
[לידיעה המלאה]