אוכלוסיות מיוחדות

גיל פרישה עמוד 683
הגיל בו עובד זכאי לפרוש מהעבודה לגמלאות הינו 67 לגברים ו- 62 לנשים לפי סעיפים 3 + 6 לחוק:

אנו למדים שגיל הפרישה שעובד יוכל לפרוש מעבודתו תוך קבלת זכויותיו הפנסיוניות הנם לאישה-62 ,לגבר -67. כיוון שגיל הפרישה מועלה בהדרגה נקבע בתוספת שבעמוד 686 גיל פרישה מדורג בהתאם לשנת הלידה.

מגיל פרישה ניתן לתבוע ולקבל קצבת זקנה בהתאם להכנסות. לאחר הגעה לגיל הזכאות לקצבת זקנה קבלת הקצבה אינה מותנת יותר בגובה ההכנסות. לגברים – גיל הזכאות לקצבת זקנה ללא תלות בגובה ההכנסות הינו 70. לנשים – עד ה- 30 ביוני 2004 גיל הזכאות לקצבת זקנה ללא תלות בהכנסה היה 65. ביולי 2004, בעקבות חקיקת חוק גיל פרישה, החלה העלאת גיל הזכאות לנשים, ובסופו של התהליך (בשנת 2020) הוא יושווה לגיל הזכאות לגברים – 70.

 

גיל פרישה חובה-הגיל בו מעסיק יכול לחייב עובד לפרוש הינו 67 – לנשים וגברים בסעיף 4 ו 7 לחוק

גיל פרישת חובה הוא הגיל שבו ניתן לחייב עובד לפרוש מהעבודה. גיל זהה לנשים וגברים עומד על 67 .

 

גיל הזכאות ליציאה לפנסיה מוקדמת הוא 60 סעיפים 5 ו 6 לחוק.

 1. גיל הפרישה המוקדמת הוא אחיד ועומד על 60 לגבר ולאישה כאשר אישה שנולדה עד חודש 04.1955 יהיה גיל הפרישה המוקדמת בהתאם לתוספת ג ' בחוק עמוד 687.
  2. בפרישה מוקדמת ישולמו זכויות פנסיוניות באופן יחסי. בהגיעם לגיל פרישה מוקדמת, רשאים עובדים בישראל לצאת לפנסיה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה (בכפוף לזכויות הפנסיה שצברו והוראות הפנסיה בכל הנוגע לקבלת פנסיה מוקדמת).

 

עבודת נוער עמוד 501

 1. העסקה של ילד מגיל 14 תתאפשר רק בחופשות הלימודים ובעבודות קלות.
  2. העסקה של ילד בן 15 במהלך שנת הלימודים תתאפשר במספר תנאים לפי סעיפים:
  2 ב'. עמוד 502
  3. עד גיל 18 יש לקבל אישור מבית הספר לגבי שעות הלימודים לפי סעיף 28 א' עמוד 510 .
  4 .בעת העסקת נער חייבים להתקיים 2 תנאים מצטברים א. הנער ביצע בדיקה רפואית ע"י רופא משפחה – בעבודה רגילה או ע"י רופא מורשה – בעבודה המחייבת בדיקת התאמה סעיף 11. ב. הוצא לנער פנקס עבודה סעיף 28 לחוק ראה גם תקנות עמוד 527.
  5. ימי חופשה לנער יהיו לפי 18 ימים עד הגיעו לגיל 18 לאחר מכן לפי ותק טבלת חוק. סעיף 27 (א) עמוד 508.
  6. היקף יום עבודה יעמוד על 8\9 בהתאם למקום העבודה כאשר שבוע עבודה יעמוד על 40 שעות שבועיות. ההפסקה תינתן לאחר 6 שעות עבודה . סעיפים 20,21,22 עמוד 505.
  7 . נער לא יעבוד בלילה כאשר ההבחנה לעניין שעת סיום העבודה משתנה בהתאם לתחולת חוק לימוד חובה.
  כאשר חל על הנער חוק לימוד חובה אין להעסיקו לאחר 20:00 ולפני 08:00 ,חוק חינוך חובה אינו חל על הנער –אין להעסיקו לאחר 22:00 עד 06:00 – סעיף 24.

 

חיילי מילואים בחוק חיילים משוחררים עמוד 613

בחוק חיילים משוחררים אנו רואים התייחסות לגבי חיילי מילואים שמועסקים במקום העבודה כאשר עובד קבוע קרי, עובד
1. הועסק לפחות 6 חודשים (לא חייב ברצף) או עובד הנחשב כקבוע המעביד מחויב להחזיר את העובד ככל שניתן לאותו תפקיד ובמידה ולא מתאפשר להשיב אותו בתנאים הטובים ביותר (סעיפים 3,4,6).

בסעיף 41 א' החוק מתייחס לכך שעובד הנקרא למילואים תקופת המילואים לא תחשב להפסקה ברצף העסקתו של העובד לצורך ותק של העובד בארגון.

פיטורים – לא ניתן לפטר עובד שנמצא בתקופת המילואים. המילואים במקרה בו שירות המילואים עולה על יומיים רצופים, לא ניתן לפטר עובד 30 ימים לאחר השחרור אלא אם יש היתר מיוחד מאת ועדת התעסוקה הוועדה לא תיתן היתר אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים ורק אם המעסיק יוכיח, כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים .ימי הודעה מוקדמת לא יחשבו ימי המילואים או 30 ימים לאחר תום שירות

הפקדות לקופות גמל – לפי סעיף 36 לחוק שחובה להמשיך להפקיד כספים לקופות גמל כפי שהיה נהוג טרם צאתו של העובד למילואים כאשר : המעביד חייב להמשיך להפקיד ולגבי העובד יהיה חייב להפקיד את חלקו לכל המאוחר בתקופה פי שלוש מהשירות הצבאי לדוגמא חייל ששירת 15 יום תוך 45 ימים מיום חזרתו לעבודה חייב להפקיד את חלקו לקופה. המחוקק מאפשר למעביד שלא הפריש את חלקו במועד לבצע את ההפרשה יחד עם העובד.

עובדי כח אדם – לפי סעיף 41ב' אסור למעסיק בפועל להשפיע על קבלן כח אדם לפטר עובד שהיה במילואים.

מתן הודעה – לפי סעיף 41ג' על העובד שקיבל צו יודיע על הצו למעבידו תוך זמן סביר.

 

עובדי קבלן עמוד 602

מטרת החוק הנה למנוע ניצול עובדים אלו ולמצמצם העסקה ממושכת באמצעות חברות כח אדם.

1 . יש לתעד יחסי עבודה אם קיים הסכם קיבוצי המעביד יאפשר לעובד לעיין בהסכם הקיבוצי, לא קיים הסכם קיבוצי ההתקשרות תיעשה באמצעות הסכם בכתב סעיף 11 לחוק.
2 . אין לגבות מעובד המועסק דרך חברת כח אדם תמורה בעד השירותים שקיבל ,אין מעסיק בפועל יכול לגבות כסף מהעובד בגין שירותים שקיבל. אם זאת ניתן לחייב עובד כ"א בתשלום עבור הכשרה מקצועית אם היא ניתנה לעובד לפני תחילת העסקתו בידי קבלן כח האדם לשם הכשרתו לעבודה ועומדת בתנאים לפי תקנות בעמוד 612 .סעיף 11 לחוק
3. עובד קבלן יועסק בסטטוס עובד קבלן עד 9 חודשים .הפסקות בעבודה הנם פוגעות ברציפות בעבודה .לאחר 9 חודשים ייחשב העובד כמועסק מטעם המעסיק בפועל עם הכרה בוותק הקודם קרי מיום תחילת העסקה אצל המעסיק בפועל. סעיף 12א .סעיף זה לא יחול על עובד זר או על מי שמועסק בענף הבניין או המחשוב (תוספת עמוד 610 וסעיף 13א עמוד 608 ).

 

עובדים זרים עמוד 571

מטרת החוק הנה למנוע ניצול של העובדים בשל קשיי שפה וזרות והכרה של חוקי המגן.

קיימים מספר תנאים שמעביד יכול להעסיק עובד זר והם:
1. לעובד יש אישור רפואי
2. ההתקשרות עם העובד נעשתה בשפתו
3. המעביד ביטח את העובד בשירותי בריאות
4. המעביד סיפק לעובד מגורים.

העסקה של עובד זר חייב להיות לפי היתר ממשרד הפנים או מטעמם ולפי תנאי ההיתר. סעיף 1יג עמוד 580

עובד שנמצא עובד בשטח אדמה כלשהו בעל מקרקעין יחשב כמעסיק בפועל של העובד אלא אם הוכיח אחרת סעיף 4א' עמוד 591 .

תקנות בדבר ניכוי משכרו של עובד בגין ביטוח רפואי או מגורים הנם בעמודים 596,598.

צרו קשר עוד היום ותאמו פגישת ייעוץ ללא עלות מצדכם

  ליצירת
  קשר

   ×

   בחרו תאריך וזמן מתאים לפגישת ייעוץ ללא עלות

    Call Now Button דילוג לתוכן