בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך

מדינת ישראל מעדכנת את החקיקה הנוגעת לדיני עבודה באופן שוטף על פי התנהלות המוסדות והארגונים במהלך השנים. כאשר הסתבר כי עובדי הקבלן זוכים לעתים לתנאי שכר לא הוגנים נחקקו חוקים שונים על מנת לנסות ולהשוות את תנאיהם לעובדי החברה. בין השינויים הבולטים שהיו ניתן לציין את "חוק הגברת אכיפה" שנועד לוודא כי עובדים אינם מועסקים בפועל בחברה אך תלוש השכר שלהם ניתן על ידי חברה קבלנית רק על מנת לשלול מהם זכויות מסוימות.

לכאורה, יכול הארגון או העסק בו העובד מבצע את עבודתו בפועל לטעון כי אין הוא אחראי על התנאים הסוציאליים שמספק העובד משום שאינו מנפיק לו את התלוש. המדינה כיום, לאחר שינוי חקיקה ועדכון "חוק להגברת אכיפה" שהחל להיות מיושם בשנת 2012, מחייבת את המעסיק לבדוק את התנאים הניתנים לעובד וכן להעניק לעובד את תנאי היסוד של עובד חברה. בין אלה נמנים – שנת לילה רצופה, מתן הפסקות, ניהול פנקס חופשה ודו"ח שעות עבודה, תשלום עבור שעות נוספות, איסור הלנת שכר, תשלום שכר מינימום, מסירת הודעה על שינוי בתנאים וכדומה.

בודק שכר מוסמך: בחינת תלוש השכר

חלק ניכר מהליקויים בתנאי ההעסקה ניתן לגלות בתלוש השכר עצמו. בודק שכר מוסמך בודק את שעות העבודה בפועל של העובד בחברה ומגלה האם בוצעה עבירה כלשהי או ניצול לרעה של העובד בשל העובדה כי הוא מועסק באמצעות קבלן חיצוני? החוק מעניק כיום לעובדים זכות לתבוע את המעסיק והוא עשוי לשלם קנסות של עשרות אלפי שקלים במידה ולא עמד בחוקים. במקרה זה, לעובד שמורה הזכות לתבוע הן את החברה הקבלנית והן את הארגון המזמין את השירותים מחברה זו.

שמירת יחסי עבודה בין עובד של קבלן לבין מזמין שירותים ממנו

בשנת 2014 נוסף עוד אספקט לחוק שבוחן את יחסי עובד-מעביד בין ארגון המזמין שירותים מחברה קבלנית לבין העובד של אותה החברה. בודק שכר מוסמך בוחן אם הזכויות של העובד נשמרות על אף שהארגון בחר לשלב גורם מתווך בין השניים. בסעיף 47 לחוק שכותרתו "שמירת זכויות" מודגש כי "אין בהוראות החוק כדי לגרוע מכל זכות הנתונה לעובד לפי כל דין, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם או נוהג".

למרבה הצער חלק מהחברות הקבלניות החלו בעשור האחרון לנסות "שיטה" חדשה. הן מעניקות "ביטוח" לארגון המזמין את שירותיהן כנגד תביעה. העובד עשוי לעבוד בתנאים מחפירים, בניגוד לחוק, אך אם הארגון עומד בפני תביעה החברה הקבלנית מבטיח לשפות את הארגון ולשלם את סך התביעה.

המחוקק, למרבה המזל, זיהה גם פרצה זו בחוק שניתן לכנות כ"שיטת מצליח". כיום נוספה פסקה מיוחדת שלשונה – "אין לבטח, במישרין או בעקיפין, אדם מפני עיצום כספי שיוטל עליו לפי חוק זה, והתקשרות בחוזה לביטוח כאמור – בטלה." (סעיף 49 ד' לחוק). בנוסף, לא ניתן גם להחתים את העובד עצמו כי הוא מוותר על זכויות אלה. לשון החוק – "זכותו של עובד של קבלן כלפי מזמין שירות לפי חוק זה אינה ניתנת להתניה או לוויתור." (סעיף 49 ד' לחוק)

כיצד ארגונים יכולים להתגונן מפני תביעות?

לאחר שסקרנו בהרחבה מדוע הארגון המעסיק את העובד באמצעות חברה קבלנית עדיין חשוף לתביעות הנוגעות לדיני עבודה? נגלה כיצד הארגון יכול להגן על עצמו מתביעה כזו?

במידה והארגון בוחן בכל תקופה את משכורות העובדים, כולל עובדי הקבלן המועסקים בו, על ידי אדם חיצוני בעל הכשרת בודק שכר מוסמך הוא יוכל להסביר כי הטעויות במשכורת העובד בוצעו בתום לב. האחריות במקרה זה מופחתת.

נוסף על כך, בודק שכר מוסמך יכול להתריע על כשלים בדרך חישוב השכר, טעויות שבוצעו בשל חוסר תשומת לב או ניסיון של מחלקת הכספים לקצץ במשאבים על חשבונו של העובד מבלי לדעת את החוק. אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש, אך יצירת מנגנון בקרה נוסף יכול להקל במרים רבים על הענישה ולמנוע חלק ניכר מהעבירות הקשורות לדיני עבודה – הן כנגד עובדי קבלן והן כנגד עובדים המועסקים כתקן בארגון.

בודק שכר מוסמך מסוגל לשרת את הארגון בדרך נוספת. לעתים ישנם סעיפים הפוכים בתנאי השכר המעניקים לעובד סכום גבוה יותר בשכר הנטו על חשבון תשלומי מיסים, ביטוח לאומי או תנאים סוציאליים. טעויות אלה עשויות להציב את הארגון מול תביעה של גופים אחרים כמו: רשויות המס, ביטוח לאומי או גופים נוספים. לכן, מנגנון הבקרה באמצעות בודק שכר מוסמך מוסיף את האפשרות לאתר את הטעויות הללו ולתקנן בצורה שוטפת במהלך השנה. חשוב לדעת כי מדובר באדם שעבר הכשרה שונה משל חשב השכר העובד בחברה, הוא מונחה לזהות את הכשלים או הטעויות בתלוש השכר. כל זאת, לצד הבדיקה, כי אכן המשכורת עומדת בכל דרישות החוק הקיימות.

הארגון עבר תביעה כנגד עובדים? בודק שכר מוסמך יכול לעזור

במידה והארגון או העסק עומד כיום בפני תביעה על ידי עובדים, בודק שכר מוסמך יכול לייצג את החברה ולבחון את: תנאי ההעסקה, תלושי המשכורת והשעות שבהן עבד התובע. לעיתים ניתן לזהות כשלים בדרך בה הוגשה התביעה כנגד העסק או להוכיח כי נעשו טעויות בתום לב בצורה גורפת לכל העובדים ולא מדובר בניסיון לניצול עובד או הימנעות ממתן זכויות.

הבנה של הטעות שהתרחשה ונמצאה על ידי בודק שכר מוסמך תוכל, כמובן, גם בעתיד למנוע תביעות דומות. לכן, גם אם אתם עובדים היום עם פירמת רואי חשבון מנוסה או מעסיקים חשב שכר בחברה, כדאי לזכור כי תהיו מוגנים יותר אם תוכלו להציג בפני בית הדין לענייני עבודה כי עשיתם את כל המאמצים להימנע מטעויות או מניצול מכוון של עובד.

לסיכום, להבנת חשיבות שירותיו של בודק שכר מוסמך כדאי לקרוא את סעיף 27 לחוק:

"בתובענה אזרחית בשל הפרת חובה החלה על מזמין שירות לפי הוראות סעיף 25, תהא זו הגנה טובה למזמין השירות אם הוכיח כי מתקיים אחד מאלה:

(1) הפרת החובה תוקנה במלואה מיום היווצרות עילת התובענה;

(2) מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, לפי הוראות פרק ו', ועם גילוי הפרה של החובה עשה כל שביכולתו לתיקון ההפרה בידי הקבלן, ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר – ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן בשל הפרת החובה, ולא היה בביטול החוזה משום התנהגות שלא בתום לב;

(3) מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, בסמוך לפני מועד הפרת החובה, לפי הוראות פרק ו', ולפיהן קוימה החובה בידי הקבלן".

צרו קשר עוד היום ותאמו פגישת ייעוץ ללא עלות מצדכם

  ליצירת
  קשר

   ×

   בחרו תאריך וזמן מתאים לפגישת ייעוץ ללא עלות

    Call Now Button דילוג לתוכן