בודק שכר מוסמך - ייצוג מול משרד העבודה

נפתח נגדך תיק חקירה בשל הפרת חוקי עבודה והנך זקוק לבודק שכר מוסמך שילווה אותך באופן אישי בתהליך.

אנו ביעל שכר נעניק לך את הפתרון על ידי צוות מקצועי של בודקי שכר מוסמכים מטעם משרד העבודה המתמחים בביקורות שכר עבודה בכפוף לחוק הגברת האכיפה.

למי מתאים השירות?

מעסיק שנפתח נגדו תיק חקירה בשל הפרות חוקי עבודה וקיבל:

התראה מנהלית

yael

הודעה על כוונת חיוב

היתרונות שלנו כבודקי שכר

ניסיון מוכח בביקורת בודק שכר מוסמך וייצוג מול משרד העבודה

היכרות מעמיקה עם מערכות השכר והנוכחות לצורך קבלת החומרים הנדרשים לביקורת

חשבי שכר בכירים המחוללים תלושי שכר על בסיס יומי שליטה בחישובי שכר וזיהוי הפרות במידה ובוצעו

הכרה מעמיקה של החוקים והדינים וצווי הרחבה ענפיים

ליווי אישי תוך עמידה בלוחות זמנים

ההליך

 • הפרההופרה הוראה המנויה בתוספת השנייה על ידי מעסיק
 • התראה / הודעה על כוונת חיובבהתאם לחוקו לנוהל התראות ממונה עיצומים כספיים
  שולח התראה מינהלית / הודעה על כוונת חיוב
 • זכות הטיעוןלמעסיק 30 ימים לטעון בפני הממונה לעניין מתן ההתראה
  המינהלית / כוונה להטיל עיצומים כספי ולעניין סכומו
 • התקשרותהתקשרות עם בודק שכר מוסמך לתיקון ההפרות ומניעת הישנות ההפרות בעתיד
 • אסמכתאותהעברת אסמכתאות בהתאם לדרישות לממונה על העיצומים הכספיים
 • החלטת הממונהבהתאם לאסמכתאות שהתקבלו החלטה הממונה ביטול מלא / חלקי של התראה מנהלית ביטול מלא / חלקי של עיצום כספי

השירותים שלנו כבודקי שכר מוסמכים

 • ביצוע פעולות ומניעה של הפרות כפי שעלו בתיק החקירה
 • הפסקה ההפרה ותיקונה
 • אישור בודק שכר מוסמך
 • הגשת בקשה להפחתת גובה העיצומים הכספיים
 • בקשה לביטול התראה מנהלית
 • ביצוע פעולות מנע להמשך הפרות תוך מתן פתרונות הלכה למעשה
 • ייעוץ לקראת חקירה של משרד העבודה

בתאריך 19.06.2012 נכנס לתוקפו חוק להגברת האכיפה (קישור לחוק) ששם לו
למטרה להגביר את האכיפה של זכויות העובדים במקום עבודתם.
החוק הקנה למנהל הסדרה והאכיפה במשרד העבודה לאכוף 21 חוקי עבודה
שבגינם המעסיק עלול להיות חשוף להתרעה מנהלית או עיצום כספי.
עוד קבע המחוקק שמעסיק שנפתח כנגדו תיק חקירה בדבר הפרת זכויות עובדים יכול לבקש לבחון את ממצאי החקירה במידה ויגיש את אסמכתאות הבאות.
אישור של בודק שכר מוסמך לפיו ההפרות הופסקו ותוקנו.
אישור של בודק שכר של הפעולות שעה ויעשה המעסיק למניעת הישנות ההפרות בעתיד.
בודק שכר מוסמך חייב להיות בעל תעודה הכרה שהונפקה ע"י משרד העבודה והרווחה.

מחפש בודק שכר?

מחפש בודק שכר? צרו אתנו קשר

אנחנו כאן בשבילך 077-5003512

צרו קשר עוד היום ותאמו פגישת ייעוץ ללא עלות מצדכם

ליצירת
קשר

×

בחרו תאריך וזמן מתאים לפגישת ייעוץ ללא עלות

Call Now Button דילוג לתוכן